AKıL nedir? AKıL ne demek, AKıL eş anlamlısı, AKıL anlamı, AKıL

2011-09-11 00:02:00

AKıL nedir? AKıL ne demek, AKıL eş anlamlısı, AKıL anlamı, AKıL açıklaması, AKıL ile ilgili bilgi, AKıL kelimesinin anlamı, AKıL hakkında bilgi, AKıL kelimesinin İngilizce Türkçe çevirisi ve tercümesi, AKıL sözcüğü ne anlama gelmektedir, AKıL kelimesinin eş anlamlısı, AKıL wikipedia, AKıL sözcüğünün eş anlamlıları...
 

AKıL nedir? AKıL ne demek, AKıL eş anlamlısı

    
AKıL Kelimesinin Anlamı Nedir? (TDK)

AKıL Kelimesine Yakın ve Eş Anlamlı Kelimeler (Sözcükler) Varsa Yazılır
(us / bellek / kanı / düşünce )

AKıL Kelimesinin Diğer Anlamları Varsa Yazılır
AKIL NEDİR? AKIL NE DEMEK? AKIL EŞ ANLAMLISI?

Akıl, -klı Ar. ¤a®l
a. 1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. 2. Öğüt, salık verilen yol: Bu aklı size kim verdi. 3. Düşünce, kanı: �Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!� -A. K. Tecer. 4. ruh b. Bellek: �Hâlâ aklımda o tufan yağmuru.� -C. S. Tarancı.
Güncel Türkçe Sözlük

Akıl
bk. ahıl, akıl
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Akıl
us.
BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

Akıl Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
İnsanın düşünme, anlama, kavrama yeteneği.
Kişi Adları Sözlüğü


AKİL NEDİR? AKİL NE DEMEK? AKİL EŞ ANLAMLISI?

Akil Ar. ¤¥®il
sf. (a:kil) esk. Akıllı: �Ne akilem ne divane / Gel gör beni aşk neyledi� -Yunus Emre.
Güncel Türkçe Sözlük

Akil Köken: Ar.
Söyleyiş: (a:kil) Cinsiyet: Erkek
Akıllı, zeki kimse.
Kişi Adları Sözlüğü

AKıL Wikipedia Varsa Yazılır

Akıl (Arapça: عقل), felsefede kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. Bugün Batıda bu kavramı, büyük ölçüde aklı anlayışla yüzleştiren, fakat algılamadan ayıran Alman filozofu Immanuel Kantın etkisindedir.


AKıL Kelimesinin Diğer Kullanımları

    Akıl
    Akıl (Arapça : عقل), felsefe de kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. Bugün Batı'da bu kavramı, büyük ölçüde aklı ...
    4 KB (413 kelime) - 21:59, 25 Eylül 2010
    Rasyonalizm
    Rasyonalizm (felsefe) Rasyonalizm (mimarlık) Eleştirel rasyonalizm
    342 B (6 kelime) - 22:29, 6 Kasım 2010
    Akıl Oyunları
    Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) | Dosya:Beautiful mind. jpg | 270px | Yönetmen Ron Howard | Senaryo Akiva Goldsman, Sylvia Nasar | ...
    7 KB (456 kelime) - 21:43, 21 Haziran 2011
    Akıl hastalığı
    Akıl hastalığı ya da mental bozukluk, sıkıntı , bilişsel işlev lerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile ...
    3 KB (119 kelime) - 08:40, 24 Ağustos 2011
    Akıl Defteri
    Akıl Defteri veya İngilizce özgün adıyla Memento, 2000 yılı Amerikan yapımı Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen daha önce ...
    4 KB (312 kelime) - 23:30, 16 Temmuz 2011
    Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi (Akıl hastanesi sayfasından yönlendirme)
    Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ya da akıl hastanesi, ruhsal veya akıl rahatsızlıkları olan insanların tedavisi için açılan ...
    1 KB (58 kelime) - 23:44, 15 Mayıs 2011
    Akılcılık (Ortak akıl sayfasından yönlendirme)
    Akılcılık, bilginin kaynağının akıl olduğunu; doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceği tezini savunan felsefi yaklaşıma ...
    14 KB (1.428 kelime) - 22:23, 12 Temmuz 2011
    Descartes'ın Yanılgısı: Duygu, Akıl ve İnsan Beyni
    Kitap_adı Descartes'ın Yanılgısı : Duygu, Akıl ve İnsan Beyni | Resim Dosya:Descartes'ın Yanılgısı. JPG | 100px isbn_id ISBN 975-434-200-8 ...
    2 KB (162 kelime) - 22:31, 8 Ekim 2010
    Zihin haritası (Akıl haritasi sayfasından yönlendirme)
    Dosya:Guru Mindmap. jpg | Elle Çizilmiş Bir Zihin Haritası Zihin haritası kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir ...
    2 KB (85 kelime) - 22:08, 3 Mayıs 2011
    Mantık
    Mantık, bilgi nin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplin. Doğru düşüncenin aletidir. Önceleri bir ...
    11 KB (1.049 kelime) - 10:04, 7 Eylül 2011
    Rönesans (Akıl çağı sayfasından yönlendirme)
    Dosya:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched. jpg | Leonardo Da Vinci 'nin Mona Lisa adlı tablosu bu dönemdeki resim ...
    10 KB (805 kelime) - 17:35, 3 Eylül 2011
    Athena
    Athena, Yunan mitolojisi nde akıl, sanat, strateji, barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisi nde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı ...
    8 KB (789 kelime) - 15:12, 3 Ağustos 2011
    Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
    Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı 'na bağlı Türkiye'nin ilk modern akıl ve ruh sağlığı kurumu . ...
    3 KB (314 kelime) - 08:45, 11 Ağustos 2011
    Akl-ı küll
    Akl-ı küll, tasavvuf düşüncesinde, kendisini yaratanı kavramayı başarmış olan akıl dır. Sufizm 'de akıl üçe ayrılır: Akl-ı maaş, sadece ...
    671 B (83 kelime) - 01:28, 14 Ağustos 2010
    Philippe Pinel
    Philippe Pinel (20 Nisan 1745 , Saint-André , Tarn -25 Ekim 1826 , Paris , Fransa ), akıl hastalarının insanca koşullarda tedavi ...
    4 KB (377 kelime) - 18:32, 6 Ocak 2011
    Kuasar
    Kuasarlar, evrenin en uzak köşelerinde akıl almaz bir enerjiyle parlayan gökada lara verilen addır. Evrenin genç ve çalkantılı ...
    2 KB (110 kelime) - 00:33, 5 Eylül 2011
    Nefis
    Nefis ya da Nefs (نفس), Arapça kökenlidir, sözlükte ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, kan, azamet, arzu ve kötü istekler ...
    625 B (63 kelime) - 13:08, 2 Nisan 2011
    Müzler
    Bu sözcük ise etimoloji k olarak, akıl, düşünce, yaratıcılık yeteneği gibi anlamlara gelen "men" kökünden gelmektedir. Latince musa. ...
    2 KB (134 kelime) - 16:51, 18 Mayıs 2011
    Us
    Akıl , akl, düşünme ve idrak yeteneği. Latince ratio, İngilizce reason. Felsefede akılcılık , akılcılaşma, zihin ve beden, mantık , ...
    487 B (51 kelime) - 22:26, 18 Eylül 2010
    Nous
    Nous, Latincede intelectus olarak kullanılan Yunancada genel anlamda akıl ya da tin anlamına gelen kelime. İlk olarak Anaksagoras ...
    1 KB (128 kelime) - 01:36, 25 Ağustos 2011

 

4087
0
0
Yorum Yaz